Stop Oil Pollution - Sens Civic

Asociația Sens Civic
Asociația Sens Civic
Du-te la conținut

Stop Oil Pollution

ASC
Proiectul „Stop poluării cu uleiuri”, proiect finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow, desfășurat în perioada iunie-iulie 2022 ne-a ajutat să înțelegem mai multe aspecte legate de deșeurile uleioase rezultate în gospodăriile pietrenilor.
Concluziile rezultate în această fază de implementare duc la o singură direcție imperioasă: proiectul trebuie continuat în varianta asociativă sub forma de parteneriat cu instituții locale cu atribuții de protecția mediului, cu autoritățile locale, cu compania județeană de apă și cu colectorii autorizați în acest sens.
Conceptul acestui proiect public este adresat întregii comunități pietrene pentru că de sănătatea mediului înconjurător suntem responsabili împreună. Ca atare împreună cu Compania Judeţeană APA SERV S.A. am decis să creionăm un proiect continuativ, mai amplu și care să implice pe lângă autorități/instituții locale și Asociațiile pietrene de Proprietari. În acest sens propunerea de proiect care va rezulta din colaborarea cu APA SERV o vom supune atenției CL al Municipiul Piatra-Neamt.
Proiectul Stop poluării cu uleiuri este realizat în urma unui studiu făcut de Asociația Sens Civic pe parcursul anului 2021.
În urma acestui studiu au rezultat următoarele concluzii:
- marea majoritate a populației ignoră complet fenomenul poluării surselor de apă cu uleiuri de toate tipurile. În ceea ce privește reziduurile uleiurilor alimentare folosite în gospodăriile din oraș, în proporție de 99% acestea se aruncă în chiuvete sau toalete.
- foarte puțini pietreni cunosc efectele grave ale deversării în sistemele de canalizare a uleiurilor vegetale folosite.
- pietrenii care înțeleg gravitatea poluării cu uleiuri nu știu unde să arunce uleiul colectat; cei mai mulți dintre aceștia aleg să-l arunce la tomberoanele publice de colectare a gunoiului menajer.
- în fața acestui fenomen, autoritățile locale ridică din umeri și pasează problema către legiuitor, deși este o problemă de responsabilitate comună: pietreni, agenți economici, autorități, instituții cu rol de protecție a mediului.
Uleiul se va colecta în sticle de plastic sigilate cu dop (pentru a evita disperderea uleiului la punctul de colectare) și va fi preluat cu celeritate de către un agent economic autorizat.
Punct de colectare, Magazin OVIDIUS
Punct de colectare, Magazin AER
Sediul legal:
Piatra Neamț - B-dul N. Dăscălescu nr.11, bl. T3
+00 40 747 437 300
senscivic@gmail.com
Birou:
Piatra Neamț - str. Plevnei nr.3

Copyright Asociația Sens Civic

Asociația Sens Civic
Înapoi la cuprins